Home / Sandi Ambacana

Sandi Ambacana

SANDI AMBACANA

                                     

                                     Barang siapa tidak bertaqwa

   Dunia akhirat Niscaya hina                          Barang siapa tiada mencinta

                                                                                          Tiada menerima kasih sesama

                                      Jika hjdup sopan tiada

   Niscaya diri nista selama                              Tiada patuh pada pemimpin

                                                                                             Berarti telah berbuat zalim

                                      Orang yang tidak bermusyawarah

         Hidupnya bakal serba salah                         Tolong-menolong menjadi sifat

                                                                                                  Bukan mencari untung sesaat

                                       Hidup tak sepi ditimpa bala

   Hanyalah tabah menjadi senjata               Jika hidup berusaha malas

                                                                                                Tidak layak mendapat belas

                                       Jika hidup tak mau musykil

 Niscaya tangan tak pernah terampil            Jika wajah bermuram durja

                                                                                                   Tiada gembira pernah dirasa

                                      Barang siapa tiada berhemat

           Hidup esok terasa berat                                   Barang siapa bertindak cermat

                                                                                                          Niscaya maksud sampai alamat

                                      Barang siapa hidup bersahaja

         Susah dan senang terasa biasa                      Hidup disiplin memang berat

                                                                                                          Tetapi buahnya terasa lezat

                                     Jika benarpun tiada berani

   Tiada pantas hidup di bumi                              Hidup bersama selalu setia

                                                                                                               Jangan sekali  khianat dicoba

                                     Tangan mencencang bahu memikul

   Hidup tiada terasa terbukhul                     Jika sekali berkata dusta

                                                                                                              Seumur hidup tidak dipercaya

                                     Jika fikir selalu suci

   Niscaya Nur selalu diberi                               Jika perkataan kotor selalu

                                                                                                          Artinya hidup tiada bermalu

                                     Lain di mulut lain di hati

                                           Itulah sikap paling dibenci                             Jika hati dekat Illahi

                                                                                                           Perangai elok sampai kemati

Motto kami satu janji

“IKHLAS BHAKTI, BINA INSANI, KREASI ISLAMI”

Itulah Janji Warga Ambalan kami

Sultan Syarif Kasim – Engku Puteri Hamidah

Gugusdepan Kota Pekanbaru 08.059-08.060

UIN SUSKA Riau